EMLAK NO : BUL
  • Türkçe
  • English
  • ArabicEMLAK ARAMA

Fiyat : - TL

Gerekli Bilgiler


BİR SEMTİN RAİÇ BEDELİ NEDİR?


Semtin Raiç Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Semtin şehrin içindeki konumu, merkezlere yakınlığı, uzaklığı
Semtin genel havasını veren doğal veya mimari güzellikler (boğaz, göl,
deniz, eski eserler, orman vb.)
Semtdeki kaliteli alışveriş merkezleri, butikler, dükkanlar…
Semtteki veya kısa ulaşım mesafesindeki okullar, üniversiteler…
İş merkezlerine yakınlık (çok yakın olursa konutlar için bu ters de
çalışabilir)
Rekreasyon alanlarının (yüzme havuzu, spor tesisleri, vb.) ve park,
bahçelerin kalitesi
Eğlence merkezleri, sinema, tiyatrolara yakınlığı, gece hayatının canlılığı
(barlar, restaurant’lar)
Semtte oturanların kalitesi
İki semti karşılaştırmak için yukarıdaki her faktöre on üzerinden bir not
verin, fakat notu tersten verin yani iyi ise 1 kötü ise 10 verin, sonra her
notu önem puanınla çarpın yani örneğin bir semt trafik için 3 notu alıyorsa
bununla sıralamadaki yeri olan 5’i çarpın ve 15 bulun. Bütün notları
çarptıktan sonra hepsini toplayın. En düşük toplamı veren semtte en yüksek
emlak fiyatları olması gerekir.Tabii sadece bugün önemli değil, gelecekle
ilgili bir tahmin yapmak isterseniz yukarıdaki her özelliğin trendine bakmak
gerekir. Eğer bir semtin trendi yukarı doğru giden özellikleri artıyorsa o
semtteki emlak fiyatları yükselecek demektir. Tabii ülke ekonomisinin durumu
ve genel emlak piyasasındaki canlılıkta makro düzeyde fiyatların oluşmasında
önem taşır.

EMLAK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKELER
Öncelikle amaca yönelik mi
Tercihimiz olan bölgeye ve sosyal çevreye uygunluğu,
İşimize, okulumuza, merkezlere uzaklığı, ulaşım durumu
Emlak danışmanınız veya siz tapu kaydını kontrol etmelisiniz
Daire kiracılı ise ve boşaltılmasını istiyorsak, boşaltılacağı tarihe
taahütname almak
Dairenin binaya ( Yakıt vs. giderler ) borcunun, elektrik, doğalgaz,
borçlarının sıfırlanmış olması veya ödeneceğine dair belge almak
Tapu işlemi sırasında beyan ettiğiniz değere, yeniden değerleme oranı
eklenmeli
Binanın yaşı dairenin arsa payı ve metrekaresi
Binanın yaşı, dairenin arsa payı ve metrekaresi
Binanın toplam daire sayısı merkezi ısınma ise aylık ödenti
Yangın merdiveni ve güvenlik
Bina ve dairenin inşaat malzemesi kalitesi
Ses ve ısı izalasyonu
Tesisatların durumu
Site ise sosyal aktivitelerinin olup olmadığı
Otoparkın yeterli olup ılmadığı
Getirebileceği kira getirisi
Cephesi, katı ve manzara durumu
Oda sayısı yeterlimi Kullanışlı mı? Salon ve oda bağlantıları
Balkonların durumu
Bahçe ve çevre düzeni
Binadaki komşuluk ilişkileri
Önemli bir hususta çevre emsaller gözönüne alındığında, fiyatının uygun olup
olmadığı araştırılmalı

EV ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER;

Binanın projesi
Zemin etüdü yapımış mı
Bina yapılırken deprem yönetmeliği yapılmış mı
Projeler kim tarafından yapılmış? projeler denetlenmiş mi
Binanın ruhsat, kullanım izni var mı
Betonu ellemi karıştırılmış, yoksa betoniyerlemi dökülmüş veya hazır beton
mu
Kullanılan malzemeler standarda uygun mu? Kum, çakıl nereden gelmiş? Kırma
taş kullanılmış mı ( Kırma taş kullanılmışsa yanlıştır)
Yapıda kullanılan demirler standartlara uygun mu? Projeye uygun kullanılmış

Kullanılan betonun labaratuvar deneyi var mı
Proje ile meydana çıkan yapı arasında paralellik sağlanmış mı


2000 li YILLARIN KONUTLARI NASIL OLMALI ?
Merkezi yerden ısıtmalı
Otomatik yangın söndürmeli
Elektrik yerine güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanılan sisteme sahip
Fonksiyonel olan aydınlatma ve elektrik sistemi
Fonksiyonlu klima
Basit ama fonksiyonlu kullanılabilen mutfak ve banyolar
Sağlık merkezine sahip
Sosyal donatı, yürüyüş, spor ve yeşil alanlar, yüzme havuzu, çocuk parkı,
okul, alışveriş merkezi, güvenliği itfaiye gb. tüm birimleri içinde
barındıran küçük kentler şeklinde siteler

EMLAK KİRAYA VERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKELER
Kiracını düzenli bir geliri olup olmadığı araştırılmalı
Kefilin sağlam ve kefaletin kontrat süresince olması
Konut veya işyerinin ne şekilde teslim edildiği kontrata açık ve net bir
şekilde yazılmalı
Elektrik, su, doğalgaz gibi kiracının kullanacağı faturalar kiracının
üzerine açılmalı
Mümkünse hattı açık telefon bırakılmamalı
Demirbaşların durumu açıkça kontrata yazılmalı.
Kontratınızı düzenlerken uzman bir Emlak Danışmanı'na başvurmanızda fayda
vardır.
Kiracı bölümünde dikkat edilmesi gereken hususların bir bölümü de kiraya
vereni ilgilendirmektedir.


EMLAKÇILIK
Emlakçılık Nedir?Kimler Emlakçılık Yapabilir?

Emlak komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direk bir yasa ve
düzenleme Türk Hukuk sisteminde mevcut değildir. Türk Ticaret Kanunun 12
maddesinin 12 bendi ile ticaret sicili nizamnamesinin 14 maddesi Tellallık,
komisyonculuk, ve sair tavassut (Aracılık) işlerini yapmak üzere kurulan
müesseselere Ticarethane bunları işletenleri de Tacir olarak kabul etmiştir.

Borçlar kanunun 404 maddesinde Gayrimenkul Tellallığı yazılı olarak
yapılmadıkça geçerli değildir denilmektedir. Bu sebeple T.T.K madde 12
hükümleri gereği Tellalık ve emlak komisyonculuğu arasında bir bağlantı
kurulmaktadır.

Yine Borçlar kanununun 404-405-406-407 ve 409 uncu maddelerinde gayrimenkul
tellalının yapacağı akitin şekli, alacağı ücret, çalışma usulünü kısmen de
olsa belirleyici hükümler bulunmaktadır.

Ancak 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar kanunun 3153 sayılı kanunla değişik 6
ncı maddesi gereğince kurulan, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve sanayiciyi
belirleme koordinasyon kurulunun 24/6/1997 tarih ve 9 nolu kararı ile emlak
komisyonculuğu esnaf ve sanatkarlar kolları arasında Hizmetle ilgili meslek
kolları bölümüne dahil edilmiştir. Bu karar 22 Ocak 1999 tarih ve 23588
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararın yürürlüğe
girmesini takiben çeşitli illerde Kamu kurumu niteliğinde olan emlak
komisyoncuları odaları kurulmaya başlamıştır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odalar. Anayasanın 135
maddesinde belirtildiği üzere belli bir mesleğe mansup olanların, müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, MESLEKÎ faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlere uygun surette gelişmesini sağlamak. Meslek mensuplarının
birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde güveni hakim kılmak üzere meslek
disiplinini ve ahlakını korumak amacı ile kurulan Kamu tüzel kişilikleridir.

Bugünkü geldiğimiz noktada Emlakçıların tek bir çatı altında toplanması
mümkün görünmemekle birlikte bu,durum emlakçıların Ticaret Odalarında
bulunan emlak komisyoncuları meslek komitesi ve esnaf sanatkarlar bünyesinde
kurulan emlak komisyonculuğu odalarının müşterek çalışmaları sonucu kısa
zamanda emlakçların beklentileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması için bir arada çalışmalarını gerektirmektedir.

EMLAK KİRALANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKELER

Emlak Kiralanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Kiraya veren kişinin gayrimenkulun maliki olması gibi bir zorunluluk yoktur.
Kontrat ev sahibi veya yetkili kıldığı kişi ile yapılmalı.
Kiralanmak istenilen gayrimenkul bizzat görülmeli.
Gayrimenkulun eksikleri varsa kontrattan önce bildirilip, giderilmesi
sağlanmalı.
Gerekirse tapuya şerh düşülmeli.
Bölgedeki kira fiyatları araştırılmalı.
Konutun iç özellikleri yanında binanın genel özelliklerine de bakılmalı.
Üst katlarda, çatının akıp akmadığına dikkat edilmeli.
Elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin girerken veya tahliye ederken
sıfırlatılması .
Senelik kira artışı müddetinin kontrata yazılması.
Depozito veriliyorsa niçin verildiğini, hangi şartlarda alınacağının
yazılması.
Taraflar; kiracı, kiralayan ve kefil, kontratı birlikte huzurda birlikte
imzalamalıdır.
Elden para alışverişi yapılıyorsa, kontratın arka yüzündeki teslimat kısmı
yazılıp, imzalanmalıdır.
Kontratın her sayfası taraflarca ayrı ayrı yazılıp imzalanmalı.
Demirbaşların durumu tam olarak yazılmalıdır


EMLAK SÖZLÜĞÜ (EMLAKÇILIK TERİMLERİ)

1- EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla,
ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

2- HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren
ölçekli çizimdir.

3- PAFTA: Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

4- ARAZİ: Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına
denir

5- ADA: Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği
parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

6- MEVZİİ İMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış
bölgeye denir.

7- ARSA (imar parseli) İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve
yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların
diğer bir ismi ile İmar parseli' dir.

8- KOORDİNELİ ÇAP : kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının
bulunduğu vesikaya denir

9- ROPERLİ KROKİ: İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli
ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.

10- İMAR DURUMU: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında
kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye
denir.

11- İFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline
getirilmesidir.

12- TEVHİD : Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel
haline getirilmesidir.

13- KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde )
karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik
şeklidir.

14- KAT İRTİFAKI : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak
üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız
bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat,
Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.

15- CİNS TASHİHİ; Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin
değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

16- İSKAN: Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı
kullanım izine denir.

17- DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her
birine denir.

18- KAT MÜLKİYETİ : Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza,
mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya
elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri
tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

19- AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine
tabi işlemine denir.

20- SATIŞ VADİ : Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir. 21-
HİSSELİ TAPU : Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

22- MÜSTAKİL TAPU : Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.

23- DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman
içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.

24- GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa
sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

25- VEKALET: Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

26- VERASET İLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi
kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden
almış oldukları tasdikli belgeye denir.

27- MİRASIN İNTİKALİ : Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve
borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.

28- ŞUFA HAKKI: Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında
yürürlüğe girme hakkına denir.

29- ŞERH: Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların
kaydedilmesine denir.

30- İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

31- HACİZ : İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe
denir.

32- TEDBİR: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü
için konan şerhe denir.

33- İZALE-İ ŞUYU: hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla
satışına isteme şekline denir.

34- İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

35- KURU MÜLKİYETİ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı
ile hareket edebilen terime denir.

36- İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

37- KİRALAMA İŞLEMİ: Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak
sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.

38- EMLAK BEYANI : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını
ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz
karşılığı verilen belgeye denir.

39- VERASET BEYANI :Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları
neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak
ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.

40- 376.DİLEKÇE : Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye
verilen yazıya denir.

41- TAPU VE KADASTROL MÜDÜRLÜKLERİ : Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi,
arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların
sicilini tutan devlet dairelerine denir.

KİRA ve KİRA KONTRATI
Kira Kontratı :
Kira akitleri özel bir şekle bağlı değildir. Hemen hemen her kira kontratı
hususi(özel) şartları, gayri menkullere göre değişik özelliklerde
olacağından hususi şartlardaki maddeler değişebilir eklemeler ve azaltmalar
yapılabilir.Kontratın ön yüzünde *Dairesi* ibaresi yazılı bölümüne
gayrimenkulun bulunduğu il yazılır.

Örnek;
Dairesi: (Ankara, İstanbul, İzmir gibi )
Taraflar kefil dahil kontratı birlikte imzalamalı
Kontratın her sayfası ayrı ayrı taraflar tarafından imzalanmalıdır.
İlk ödeme elden yapıldı ise kontratın arka sahifesinde belirtilip mal sahibi
tarafından imzalanmalı veya elden bir makbuz alınmalıdır.
Kira kontratı tarafların anlaşması ve kabulü ile tapuya şerh edilebilir.
Kira kontratının tapuya şerh edilmesi gayrimenkulun satılması halinde
kontrattaki şartlar ve kontratın süresi yeni maliki bağlar.
Kira bedeli yabancı para olarak belirlenen kira kontratı tapuya şerh
edilemez. Yabancı paranın Türk lirasına çevrilmesi gerekir.
Tespit edilen kira miktarı vergi usul kanununa göre emlak beyannamesinin %5
inden az olamaz.
Demirbaş eşya beyanı bölümüne, demirbaşların beyanı ve durumu tam olarak
yazılmalıdır.

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulama Alanları:

Kiralanan taşınmaz belediye sınırları içinde olmalı.
Kiralananın üstü kapalı olmalı konut,işyeri, fabrika gibi kalıcı yerlerden
olmalı.
Kiralanan yer istasyon,iskele veya limanlarda bulunuyor ve üstü kapalı ise
bu taşınmazların kira sorularının çözümlenmesinde 6570 sayılı yasa hükümleri
uygulanır.

6570 Sayılı Yasaya Göre Açılacak Boşaltma (TAHLİYE) Davaları:

1-Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle
Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye edileceği noterden yapılan bir
taahhütname ile taahhüt etmesine rağmen boşaltılmamışsa 1 ay içinde icra
dairesine müracaat ederek kiralananın boşaltılmasını isteyebilir

2-Mesken İhtiyacı Sebebiyle
Gayrimenkulu kendisinin eşinin veya çocuklarının mesken olarak kullanma
ihtiyacında kalması halinde kira sözleşmesinin bitimini takip eden bir ay
içerisinde

3-İşyeri İhtiyacı Sebebiyle
Gayrimenkulu kendisinin, eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanat
gereği ihtiyacına dayanarak kira sözleşmesinin bitimini takip eden bir ay
içinde

4- Esaslı Tamir, Yeniden İnşa Veya İmar Masksadı Ve Tevsi, Tadil Nedeniyle
Gayrimenkulü yeniden inşa veya esaslı tamir, tevsi veya tadil nedeniyle
boşaltılmasını istiyorsa kira sözleşmesinin bitimi takip eden bir ay içinde

5-Yeniden İktisap Eden Şahsın İşyeri Veya Mesken İhtiyacı Sebebiyle
Gayrimenkulü medeni kanun hükümlerine göre iktisap eden kimse bu yeri
kendisi eşi veya çocukları için mesken veya işyeri olarak kullanacaksa
iktisap tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ihtarname çekme şartıyla
altı ay sonra ve bir aylık süre içinde dava açmalıdır.

6- Kira Bedelinin Ödenmemesi Ve İki Haklı İhtar Sebebiyle
Kira bedelini vaktinde ödememiş ve bu nedenle kendisine iki haklı ihtarname
çekilmiş ise (bir yıl içinde)ayrıca ihtara gerek olmadan kira sözleşmesinin
bitim tarihini takip eden bir aylık süre içinde.

7-Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği
konutunun bulunması halinde ayrıca ihtarnameye gerek olmadan Tahliye davası
açabilirler.

 Kira Ödenmemesi Durumunda Çekilecek İhtarnamede Dikkat Edilecek Hususlar:

Kira sözleşmesi altı ay ve daha fazla süreli ise istenen kira parasının
ödenmesi için kiracıya 30 günlük bir süre verilmelidir. Bu gün olarak
yazılmalıdır ve 30 gün olarak belirtilmelidir

Kiracı 30 gün içinde ödemez ve 30 gün sonra ödeme yapar ise artık temerrüde
düşmekten kurtulamaz.

Kira sözleşmesi altı aylık bir süreden az ise kiracıya ödemede bulunması
için altı günlük süre verilir.

İhtarnamede verilen süre içerisinde kira parası ödenmezse kira sözleşmesinin
fesh edileceği tahliye davası açılacağı açıkça belirtilmelidir. Aksi
taktirde boşaltma davası açılmaz. Ancak ihtarname çekilme tarihine kadar
işlemiş olan kira parası istenebilir.


YAPI DENETİM KANUNU

29.06.2001 tarihinde kabul edilen Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini
teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun
kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait
yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan
yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan
yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar

Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile
çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı
denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı
denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet
sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma
yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.

Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Adana, Ankara, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri
seçilmiştir.

Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdür:
a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya
arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata
göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine
teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili
idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi
tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.
b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı
ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı
ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.
c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını
denetlemek.
d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname
ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek,
malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.
e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili
idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın
teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde,
durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret
müdürlüklerine bildirmek.
f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin
alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı
takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.
g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü
içinde ilgili idareye bildirmek.
h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen
bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.
ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara
uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak.
Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca
öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir.

Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri,
laboratuar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve
eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu
yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve
ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun
süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı
sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki
yıldır.
Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan
yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan
sorumludur. Yapı denetim kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi
tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar
oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından doğan
hasarlardan sorumlu değildir.
Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve
mühendisleri ile proje müellifleri, laboratuar görevlileri ve yapı
müteahhidi; bu Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından
sorumludur.
Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette
bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti
süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette
bulunmaları yasaktır
Asgarî hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyetinin % 3'üdür. Yapım süresi, iki
yılı aşan yapılarda, bu oran, her altı ay için % 10 artırılır, iki yıldan
kısa süren yapılarda ise her altı ay için % 5 azaltılır.
Yapı denetimi hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedellerine
esas oranların çarpımı ile elde edilen bedeldir. Bu bedele proje ve yapı
denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir
 

EKSPERTİZ ÇALIŞMALARI
BİR GAYRİMENKULUN FİYATININ TESPİT EDİLİŞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
(EKSPERTİZLİK)


Ekspertizlik:Fransızca’dan gelen bir terimdir. Uzmanlık anlamına gelir.
Gayrimenkul piyasasında ise emlak değerlemeyi kast eder.Dünyada ve ülkemizde
artık modern değerleme teknikleri kullanılmakta ve bu teknikler dört başlık
altında toplanmaktadır.

1)Maliyet Metodu
Burada muhtemel bir alıcının belli bir gayrimenkul için yerine koyma
maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından hareket edilir.
2) Piyasa (Pazar) Değeri veya Emsal Metodu
Burada ise değerlemesi yapılan gayrimenkulun benzer gayrimenkullerin satış
değerleri ile karşılaştırılmasıdır.
3) Geliştirme metodu
Değerlemesi yapılacak gayrimenkulun o andaki kullanımından daha farklı
olarak bir başka uygulamaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesinden doğacak
gelirlerin karşılaştırılmasından yapılır.
4) Finansal Metod
Gayrimenkulun gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir ıskonto hesabı
ile bu günkü değerinin hesaplanmasından elde edilir.

Dikkat Edilmesi ve Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler
Bina yaşı ve metrekaresi
Arsa payının tespiti
Isınma şekli, otopark durumu
Ulaşım durumu
Cephe, katı
Toplam daire sayısı
Manzarası
Site ise sosyal aktivitelerini değerlendirmek
Emlakın boş ya da kiracılı olduğunun tespiti
Yangın merdiveni, güvenlik
Hidrofor, jeneratör
Oda sayısı, kullanım özellikleri
Balkonların elverişliliği
Salon oda bağlantıları
İnşaat sınıfı (Cinsi)
İç ve dış inşaat malzeme kalitesi
Bahçe ve çevre düzeni
Ses ve ısı izolasyonu
Depreme dayanıklılığı
Zemin etüdü yapılmış mı?
Piyasadaki emsal ve rayiç bedelleri de göz önünde bulundurarak gayrimenkulun
var olan nitelikleri çerçevesinde değerlendirme yapmak izleri doğru
sonuçlara götürür.

 

İNTİFA HAKKI
Kullanma yararlanma hakkı;
M.k.: 717 Maddesi: intifa hakkı menkul ve gayrimenkullar ile haklar ve bir
mamelek üzerine tesis olunabilir. Üzerine tesis olduğu taşınmazdan istifade
etme hakkını verir. Tapu siciline tescil ile meydana gelir.İntifa hakkı bir
başkasına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kurulan ve hak sahibine
geniş kullanma, yararlanma ve idare yetkisi veren bir haktır.Aynı zamanda
taşınmazın semerelerinden de (Kira geliri gibi)yararlanma hakkını içerir.
İntifa hakkı devredilemez ve miras yoluyla geçemez. Gerçek kişi hak
sahibinin ömrü boyunca devam eder ve ölümü ile son bulur. Ancak bu hak yüz
seneden fazla olamaz.İntifa hakkı sahibi malı olduğu gibi korumaya, bakım ve
onarımlarını yapmakla yükümlüdür. İntifa hakkı bir bedel karşılığında veya
bedelsiz olarak kurulabilir.

RUHSAT ALMAK İÇİN
İmar durumu belgesi
Tapu sureti
Çap sureti
Ruhsat dilekçesi
Yola terk var ise terkli tapu sureti
Aplikasyon krokisi
5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)
5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
Mal sahibi Taahhütnamesi (Noterden)
T.U.S. Taahhütnamesi (Noterden)
Sürveyan Taahhütnamesi (Noterden)
Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noterden)
T.U.S. Büro Tescil Belgesi
Mimar Büro Tescil Belgesi
Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)
 

İletişim Bilgileri

Fırsatları Takip Edin

Fatih Cd. No:35 Asmaz Plaza / YALOVA

facebook.com/ozkokemlak

0 226 814 56 53

instagram.com/ozkokemlak

info@ozkokemlak.com.tr